ההפלה בדת היהודית

מאת: ד"ר רונית עיר-שי, מלמדת בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטה העברית

להלכה היהודית אין עמדה חד-משמעית המוסכמת על כל הפוסקים בעניין הפלות. מגוון הדעות רחב מאוד, למעט קו אדום אחד שאינו נתון במחלוקת – היריון שמסכן בוודאות את חיי האשה חייב להיפסק.

יש פוסקים הסבורים כי הפלה קרובה לרצח, וזאת משום שהעובר אמנם אינו "נפש" ממש אך קרוב לכך. כיוון שהוא נפש פוטנציאלית הרי שלבד ממקרה שבו הוא נחשב כ"רודף", כלומר מסכן בפועל את חיי אמו, הפלתו אינה מותרת. על פי גישה זו איסור הפלה הוא מדאורייתא (מן התורה) ולפיכך נתפס כחמור מאוד. הבולט בגדולי הפוסקים הנוקטים גישה זו הוא הרב משה פיינשטיין (ראו: שו"ת אגרות משה חלק חו"מ ב' סימן סט).

לעומת הגישה האוסרנית, ישנם פוסקים הסבורים כי מן המקורות ניתן להוכיח שהעובר אינו נחשב "נפש" עד רגע הלידה (וליתר דיוק עד שיוצא ראשו), ולפי חלק מהדעות בתלמוד נחשב רק כ"ירך אמו", כלומר כאחד מאיבריה. לכן, אם יש סיבה מוצדקת ניתן לבצע הפלה. הבולט מבין גדולי הפוסקים הנוקט גישה זו הוא הרב אליעזר וולדנברג (ראו: שו"ת ציץ אליעזר, ט, נא – קונטרס רפואה במשפחה שער ג'). את הסיבות המוצדקות ניתן לחלק לשתי קטגוריות:

סיבות הקשורות לאשה: אם העובר מסכן את חייה, אך גם את בריאותה הפיזית או הנפשית.

סיבות הקשורות לעובר: אם מסתבר, על פי הבדיקות הנהוגות, שהעובר עשוי להיוולד חולה או פגום באופן משמעותי.

יש לציין כי גם לשיטת המקלים, הסבורים שאיסור הפלה הוא מדרבנן בלבד (שמשמעותו קלה יותר), קשה למצוא, לפחות לא בכתובים, מי שיתיר הפלה מסיבות שאינן קשורות לשתי הקטגוריות הנ"ל. עם זאת, רצוי לציין כי למרות שהרטוריקה של הפסיקה הציבורית נוטה להחמיר, על מנת שלא יבואו להקל ראש בעניין ההפלות, הרי שבפגישה אישית עם הרב שבה שוטחת האשה את מסכת טיעוניה ורגשותיה בעניין, נמצא פעמים רבות מקום להיתר. זאת בתנאי שמדובר ברב הסבור שאיסור הפלה אינו מן התורה, כך שכדאי לברר היטב למי לפנות.

עוד ראוי לציין כי ככל שגיל ההיריון נמוך יותר, כך קל יותר להתיר הפלה. אך נמצאו מקרים שבהם התירו רבנים הפלה גם בשלבים מאוחרים יחסית של ההיריון, כמו במקרה של עובר שהתגלה כסובל מטיי זקס בחודש השביעי, והרב וולדנברג התיר את הפלתו אפילו בשלב כה מאוחר (ראו: שו"ת ציץ אליעזר, יג, קב – תשובה העוסקת ישירות במחלת הטיי זקס; יד, ק – תשובה לרב פינשטיין לגבי טיי זקס; יד, קא-קב – לגבי דיקור מי שפיר והפלה במקרה של תסמונת דאון).

 

מאת: Uri Baruchin

Uri is an international strategist based in London, specialising in brand, creative strategy, proposition development, CX and content. He runs a boutique agency, teaches the D&AD's masterclass in strategy, and is the strategy mentor for SCA. He writes about marketing, culture and technology.

%d בלוגרים אהבו את זה: